Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszalnego – zaległości czynszowe

W niniejszym artykule dowiesz się w jaki sposób wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu.

Jeżeli wynajmujesz mieszkania lub zamierzasz w przyszłości zająć się tego typu działalnością to możesz spotkać się z problemem niepłacenia czynszu przez najemcę czego oczywiście Ci nie życzę 🙂

W takiej sytuacji często konieczne może okazać się złożenie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego najemcy, który nie reguluje należności.

Nie można jednak tego zrobić w sposób dowolny. Trzeba mieć na uwadze, że na umowę najmu lokalu mieszkalnego ma wpływ ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r.

W szczególności powyższa ustawa reguluje tryb wypowiedzenia oraz wskazuje, kiedy jest ono możliwe.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator: jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu (…), co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Kiedy możemy zatem wypowiedzieć umowę najmu?

Po pierwsze, najemca musi zalegać z płatnościami za 3 pełne okresy płatności (najczęściej miesięczne).

Jeżeli Twój najemca ma zaległości powyżej 3 okresów płatności to dodatkowo przed wypowiedzeniem koniecznie musisz uprzedzić go o zamiarze wypowiedzenia oraz wyznaczyć dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległych należności. Najlepiej dokonać wezwania w formie pisemnej przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Tak, aby mieć udokumentowane, że najemca został uprzedzony i wezwany do zapłaty.

Jeżeli w terminie miesięcznym od daty odebrania wezwania najemca nie uregulował czynszu możesz wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Wypowiedzenie powinno być w formie pisemnej, również wysłane przesyłką poleconą najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W wypowiedzeniu należy wskazać przyczynę wypowiedzenia tj. np. sformułowanie „podstawą wypowiedzenia jest art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów w związku z zaległością w zapłacie czynszu za okres powyżej trzech miesięcy.

Dodatkowo w wypowiedzeniu powinieneś wskazać okres wypowiedzenia. W tym przypadku okres wypowiedzenia to jeden miesiąc.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Musisz pamiętać, że miesięczny okres wypowiedzenia biegnie od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedziałeś umowę. Oznacza to, że jeżeli najemca otrzymał wypowiedzenie umowy w dniu 11 lutego 2021r. to okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od 1 marca 2021r. i kończy swój bieg 31 marca 2021r.

Dopiero po upływie tego okresu możesz wezwać lokatora do opuszczenia lokalu, a jeśli tego nie zrobi dobrowolnie to możesz zastanowić się nad skierowaniem pozwu o eksmisję.