Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

O nas

Założyciel Kancelarii – Radca Prawny Kamil Hałys – uczestniczy w świadczeniu pomocy prawnej nieprzerwanie od 2009 roku. W latach 2009 – 2013 doświadczenie zdobywał (jako praktykant, a później jako aplikant) w kancelariach radcowskich w Krakowie, natomiast od sierpnia 2013 roku, jako aplikant współpracował stale z kancelariami prawnymi z Górnego Śląska. Od lipca 2015 roku prowadzi własną praktykę radcy prawnego. W swojej dotychczasowej działalności, Radca Prawny Kamil Hałys uczestniczył w świadczeniu usług prawnych na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych – liczących się na rynku nieruchomości deweloperów, międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych, podmiotów z branży budowlanej (inwestorów, jak i wykonawców), odpadowej, transportowej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czy też jednej z największych w Małopolsce szkół wyższych
  • organów administracji publicznej – w tym dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (np. straż gminna, szkoły publiczne).

W ramach wykonywanych usług prawnych Radca Prawny Kamil Hałys reprezentował klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej (w tym przed: KIO, SKO). Radca Prawny Kamil Hałys posiada również należyte przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu. W 2011 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów Mecenas Kamil Hałys skupiał się na zapoznaniu się z zawodem radcy prawnego od strony praktycznej (od trzeciego roku studiów, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, uczestniczy w świadczeniu pomocy prawnej – początkowo jako praktykant, później jako aplikant, a obecnie – jako radca prawny), wiedząc, że jak najszybsze wdrożenie w życie poznanej wiedzy będzie niemożliwe bez poznania kulisów tego zawodu. Kancelaria prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim, co zapewnia posiadany przez Radcę Prawnego Kamila Hałysa certyfikat TOLES ADVANCED.

Jakub Bobak – Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. W 2017 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W czasie studiów aktywnie działał w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2018-2020 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W toku studiów oraz aplikacji zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich na terenie aglomeracji śląskiej. Od 2013 roku do dnia dzisiejszego świadczy pomoc prawną zarówno klientów indywidualnych, jak również osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

W kręgu jego zainteresowań prawniczych znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, mieszkaniowego oraz spraw odszkodowawczych), prawo gospodarcze oraz prawo pracy.

Jego doświadczenie obejmuje również prowadzenie sporów sądowych oraz bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Posługuje się językiem angielskim.

Daniel Goik – aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2021 roku ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów zaangażowany w ramach wolontariatu w prowadzenie zajęć z zakresu prawa dla uczniów szkoły średniej, skupiające się wokół praktycznych zagadnień prawnych. Z kancelarią związany od 2022 roku.

Dziedzinami będącymi w jego zainteresowaniu zawodowym są prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo karne w tym wykroczeniowe oraz szeroko rozumiana problematyka służb mundurowych.

Posługuje się językiem angielskim.