Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Polityka prywatności

Z uwagi na fakt, że:
1) Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”);
2) W dniu 24 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), dalej zw.: „Ustawą”;
3) RODO oraz Ustawa określają zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych;
4) Chronimy Twoją prywatność oraz przekazywane nam Twoje dane osobowe z zachowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

Uprzejmie informujemy, co następuje:

A. Czym jest niniejsza polityka?

Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie przekazać Ci wiedzę o kwestiach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych, które pozyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej www.kancelaria-halys.pl Po przeczytaniu niniejszej polityki dowiesz się również, jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

B. Informacja o Administratorze danych osobowych oraz o jego danych kontaktowych:

1) Administratorem Twoich danych osobowych, jest Kamil Hałys, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Kamil Hałys z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Rynek 6, posiadający numer identyfikacyjny NIP 7941731053.
2) Administrator udziela wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych z zastosowaniem następujących danych kontaktowych i teleadresowych:
a) Adres do korespondencji listownej – Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Kamil Hałys z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Rynek 6;
b) Adres do korespondencji elektronicznej e-mail: k.halys@kancelaria-halys.pl
c) Numer telefonu: +48 607221588

C. Jakie dane gromadzimy, jeśli używasz naszej strony internetowej?

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej www.kancelaria-halys.pl, mogą być zbierane (a następnie przez Administratora przetwarzane) następujące dane:

C.1. Zbierane automatycznie:
a) Logi systemowe. Są to anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty użytkownika, adres IP, adres URL, informacje o przeglądarce użytkownika itp. Zebrane w powyższy sposób logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową oraz w celu analizowania pracy systemu informatycznego, np. sporządzania statystyk, wykrywania prób włamań do systemu i sposobu ich przeprowadzenia oraz wykrywania wszelkich błędów i nieprawidłowości działającego oprogramowania. Logi powyższe są ujawniane tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem oraz powyższą stroną internetową.
b) Anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

C.2. Zbierane po wypełnieniu i przesłaniu formularza kontaktowego ze strony www.kancelaria-halys.pl:
a) Imię i nazwisko,
b) adres e-mail.

E. W jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy dane?

Dane, o których mowa w:
1) Lit. C.1 – zbieramy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest usprawnienie funkcjonowania naszej strony internetowej www.kancelaria-halys.pl oraz udoskonalanie jej funkcjonalności, jak i wykrywanie ewentualnych nadużyć oraz botów. Dane powyższe gromadzimy właśnie w celu usprawnienia funkcjonowania naszej strony internetowej www.kancelaria-halys.pl i ciągłego udoskonalania jej funkcjonalności, jak i w celu wykrywania ewentualnych nadużyć i botów.
2) Lit. C.2 – zbieramy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego i za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku, gdy chodzi o zawarcia lub wykonanie umowy – w celu zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

F. Do kiedy przechowujemy dane?

Zebrane od Ciebie dane przechowujemy:
1) Do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową www.kancelaria-halys.pl (dot. danych, o których mowa w lit. C.1)
2) Do czasu zawarcia stosownej umowy, nie później jednak, niż do czasu cofnięcia Twojej zgody (dot. danych, o których mowa w lit. C.2).

G. Jakie przysługują Ci prawa?

Posiadasz następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych,
2) prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w niniejszej „Polityce prywatności”,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5) prawo do usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w niniejszej „Polityce prywatności”
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z pkt C.2 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, możesz skontaktować się z administratorem na podane wyżej dane kontaktowe.

Ponadto, posiadasz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

H. Dodatkowe informacje o przekazanych nam danych:

1) Przekazanie nam danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne.
2) Przekazane nam Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.
3) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, a niepodanie informacji niezbędnych do udzielania odpowiedzi na pytanie – spowoduje nieudzielenie takiej odpowiedzi.
6) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
7) Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, Administrator może udostępniać publicznie oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy.
8) Korzystając z usług strony internetowej www.kancelaria-halys.pl, akceptujesz niniejszą „Politykę prywatności”. W braku jej akceptacji, prosimy o zaniechanie korzystania z w/w strony internetowej.
9) Podając dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego, wyrażasz w ten sposób także zgodę na ich przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przez Administratora.
10) Komunikacja między Twoim komputerem a obsługiwanym przez Administratora serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo bazy danych Administratora zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

I. Zmiany Polityki:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności”, poprzez opublikowanie nowego lub zmienionego jej brzmienia na tej podstronie.