Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Windykacja

Windykacja

Do kogo skierowane są nasze usługi?
 • Wierzycieli posiadających wymagalne lub przyszłe wierzytelności,
 • Dłużników posiadających zobowiązania cywilnoprawne, podatkowe, administracyjnoprawne
Co obejmują nasze usługi? (przykładowo)
 • Windykację miękką:
  1. wezwania do zapłaty,
  2. bezpośredni kontakt z dłużnikiem,
  3. negocjowanie i opracowywanie ugód,
  4. pomoc we wpisywaniu i wykreślaniu danych z biur informacji gospodarczej – tzw. BIGów
 • Windykacja twarda:
  1. reprezentacja przed sądami powszechnymi i polubownymi
  2. dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniach karnych
  3. reprezentacja przed organami postępowania egzekucyjnego (komornicy, sądy)
 • Pomoc prawna w zabezpieczeniu wierzytelności (hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, weksle, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie)
 • Obrona przed windykacją (w przypadku reprezentacji dłużników)