Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Umowy

Umowy

Do kogo skierowane są nasze usługi?
  • Osób / podmiotów chcących zawrzeć umowę
  • Osób / podmiotów chcących rozwiązać umowę lub w inny sposób ją „obalić”
  • Osób / podmiotów dochodzących należności z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umów
Co obejmują nasze usługi? (przykładowo)
  • Opracowywanie wszelkiego rodzaju umów (najem, dzierżawa, sprzedaż, dostawa, pożyczka, poręczenie, zlecenie, dzieło, o roboty budowlane, świadczenie usług, przeniesienie praw autorskich, licencja itd.)
  • Opracowywanie umów tzw. „nienazwanych”
  • Doradztwo w zakresie interpretacji umowy i dobrania odpowiedniego rodzaju umowy do zamysłu stron
  • Reprezentację Klientów w sprawach cywilnych (w tym sądowych)