Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Prawo pracy

Prawo pracy

Do kogo skierowane są nasze usługi?
  • Pracodawców
  • Pracowników
  • Związków zawodowych
Co obejmują nasze usługi? (przykładowo)
  • reprezentację Klientów w sporach cywilnych (w tym sądowych)
  • opracowywanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (UZP, Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS itd.)
  • opracowywanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o powierzeniu mienia, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia) itd.
  • reprezentację klientów przed PIP, ZUS,
  • reprezentację klientów w sporach zbiorowych (pracodawca-organizacja związkowa)