Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Do kogo skierowane są nasze usługi?
  • Podmiotów gospodarujących odpadami
  • Podmiotów transportujących odpady (w tym z uwzględnieniem międzynarodowego przemieszczania odpadów)
  • Inwestorów realizujących inwestycje budowlane mogące oddziaływać na środowisko
Co obejmują nasze usługi? (przykładowo)
  • reprezentację Klientów w sporach cywilnych (w tym sądowych)
  • reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej (zwłaszcza w sprawach o uzyskanie zezwoleń i pozwoleń)
  • opracowywanie umów pomiędzy podmiotami gospodarującymi odpadami