Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Nieruchomości

Nieruchomości

Do kogo skierowane są nasze usługi?
 • Właścicieli / współwłaścicieli
 • Zarządców nieruchomości
 • Wspólnot mieszkaniowych
 • Spółdzielni mieszkaniowych
 • Wynajmujących / najemców
 • Inwestorów zamierzających zakupić nieruchomość
Co obejmują nasze usługi? (przykładowo)
 • reprezentację Klientów w sprawach cywilnych (w tym sądowych) – np.:
  1. zasiedzenie
  2. immisje
  3. ochrona posesoryjna/petytoryjna
  4. służebności i inne ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki, użytkowanie)
  5. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (w tym postępowanie wieczystoksięgowe)
 • analiza nieruchomości pod kątem prawnych ryzyk zakupu
 • opracowywanie umów (np. najem, dzierżawa, o zarząd nieruchomością, przedwstępnych umów nabycia nieruchomości itd.)
 • współpraca z notariuszami w celu dokonania czynności prawnej związanej z nieruchomością