Kancelaria Radca Prawny Prawnik Adwokat dla firm Jastrzębie Zdrój

Spory sądowe i sprawy urzędowe

Spory sądowe i sprawy urzędowe (postępowania administracyjne)

Do kogo skierowane są nasze usługi?
  • Wszystkich stron postępowań sądowych, administracyjnych, dyscyplinarnych, przed sądami polubownymi, mediatorami,
Co obejmują nasze usługi? (przykładowo)
  • Kompleksowe prowadzenie powierzonych Kancelarii spraw aż do prawomocnego ich zakończenia
  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, KIO, sądami polubownymi, organami administracji publicznej (rządowej
    i samorządowej), organami administracji budowlanej i nadzoru budowlanego,