Założyciel Kancelarii – Radca Prawny Kamil Hałys -  uczestniczy w świadczeniu pomocy prawnej nieprzerwanie od 2009 roku. W latach 2009 – 2013 doświadczenie zdobywał (jako praktykant, a później jako aplikant) w kancelariach radcowskich w Krakowie, natomiast od sierpnia 2013 roku, jako aplikant współpracował stale z kancelariami prawnymi z Górnego Śląska. Od lipca 2015 roku prowadzi własną praktykę radcy prawnego. W swojej dotychczasowej działalności, Radca Prawny Kamil Hałys uczestniczył w świadczeniu usług prawnych na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych – liczących się na rynku nieruchomości deweloperów, międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych, podmiotów z branży budowlanej (inwestorów, jak i wykonawców), odpadowej, transportowej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czy też jednej z największych w Małopolsce szkół wyższych
  • organów administracji publicznej – w tym dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (np. straż gminna, szkoły publiczne).  

W ramach wykonywanych usług prawnych Radca Prawny Kamil Hałys reprezentował klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej (w tym przed: KIO, SKO). Radca Prawny Kamil Hałys posiada również należyte przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu. W 2011 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów Mecenas Kamil Hałys skupiał się na zapoznaniu się z zawodem radcy prawnego od strony praktycznej (od trzeciego roku studiów, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, uczestniczy w świadczeniu pomocy prawnej – początkowo jako praktykant, później jako aplikant, a obecnie – jako radca prawny), wiedząc, że jak najszybsze wdrożenie w życie poznanej wiedzy będzie niemożliwe bez poznania kulisów tego zawodu. Kancelaria prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim, co zapewnia posiadany przez Radcę Prawnego Kamila Hałysa certyfikat TOLES ADVANCED.