Radca Prawny Kamil Hałys świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, osób indywidualnych oraz innych podmiotów prawnych (w tym organizacji non-profit). Dzięki indywidualnemu podejściu do problemów prawnych każdego konkretnego Klienta, zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu, świadczona przez Kancelarię pomoc prawna stwarza Klientom komfort profesjonalnego, rzetelnego i sprawnego zabezpieczania ich potrzeb i interesów od strony prawnej. Nadrzędnym celem, do którego staramy się dążyć, jest równolegle:

  1. Wykluczenie (a przynajmniej maksymalna minimalizacja) wszelkich problemów prawnych naszych Klientów, jakie wiążą się z prowadzeniem biznesu, czy też z funkcjonowaniem w życiu codziennym - w ramach szeroko pojętych stosunków społeczno-gospodarczych, a także rodzinnych.
  2. Optymalizacja działalności naszych Klientów, poprzez poszukiwanie najkorzystniejszych dla nich rozwiązań, usprawniających – w granicach dozwolonych prawem, ich funkcjonowanie na rynku i w życiu codziennym.
  3. Ochrona praw, wolności i interesów naszych Klientów.  

Doświadczenie, jakie zdobyliśmy na przestrzeni lat, pozwoliło nam wypracować kilka zasad, które staramy się zawsze realizować:

1. DBAJ O CZAS KLIENTA

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdego Klienta jedną z największych wartości jest czas, dlatego oszczędzamy czas Klienta:

  • odciążając Go z szeregu uciążliwych dla Niego i czasochłonnych obowiązków – zwłaszcza względem urzędów i organów administracji publicznej.
  • Wykonując wszystkie powierzone nam przez Klientów zadania bez zbędnej zwłoki.
  • Dostosowując – w miarę możliwości – godziny świadczonych przez Kancelarię usług do potrzeb Klienta.

2. WDAWAJ SIĘ W SPÓR PRAWNY TYLKO W OSTATECZNOŚCI.

Naszych Klientów traktujemy jak „organizmy” funkcjonujące w środowisku biznesu, przepisów prawa, stosunków społeczno-gospodarczych, rodzinnych a nierzadko również i w sferze polityki. Dzięki takiemu podejściu, przenosimy na sferę życia i działalności naszych Klientów maksymę istotną dla każdego organizmu, tj.: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. W związku z tym przed podjęciem kroków na drodze prawnej wskazujemy Klientowi ich konsekwencje – w tym również w perspektywie długofalowej.

3. BĄDŹ DOCIEKLIWY I DOKŁADNY.

Kancelaria dąży do gruntownego zbadania każdej sprawy od jej podstaw, często wnikając w kwestie pozornie z nią niezwiązane. Klient powinien bowiem zawsze wiedzieć o przyczynach takiego, a nie innego rozstrzygnięcia zapadłego w jego sprawie. Dlatego też weryfikujemy zasadność rozumowania organów, stawiamy im pytania, analizujemy ich poczynania i – w uzasadnionych wypadkach - nie wzbraniamy się od wszczynania procedur kontrolno-nadzorczych.   

4. STARAJ SIĘ EDUKOWAĆ KLIENTA POD WZGLĘDEM PRAWNYM.

Dla naszych Klientów Kancelaria oferuje szkolenia obejmujące swoją tematyką różne zagadnienia, związane niemal z każdą gałęzią prawa. Poza tym, naszym stałym Klientom oferujemy również dodatkową usługę w postaci „prawniczego alertu”, polegającą na informowaniu o zbliżających się zmianach przepisów ważnych pod względem profilu prowadzonej przez Klienta działalności, czy też o kluczowych orzeczeniach najwyższych organów władzy sądowniczej, bądź innych organów (np. naczelników izb skarbowych, KIO) zapadających w sprawach o charakterze precedensowym, mających istotny wpływ na prowadzoną przez Klienta działalność.