Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies zamknij

Kamil Hałys

Kancelaria

radcy prawnego

Cieszyn
ul. Rynek 6

Jastrzębie Zdrój
ul. Warszawska 1

+48 607 221 588
k.halys@kancelaria-halys.pl
radca prawny rybnik
Radca Prawny Kamil Hałys świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, osób indywidualnych oraz innych podmiotów prawnych (w tym organizacji non-profit). Dzięki indywidualnemu podejściu do problemów prawnych każdego konkretnego Klienta, zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu, świadczona przez Kancelarię pomoc prawna stwarza Klientom komfort profesjonalnego, rzetelnego i sprawnego zabezpieczania ich potrzeb i interesów od strony prawnej.
prawnik racibórz
Radca prawny Kamil Hałys wykonuje zawód zaufania publicznego, respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane na przestrzeni wielu lat jego funkcjonowania. Zapewnia to Klientom prowadzenie ich spraw z dochowaniem: tajemnicy zawodowej, rzetelności, uczciwości, zgodności z prawem, zasadami etyki zawodowej i dobrymi obyczajami.
prawnik jastrzębie-zdrój

Rota ślubowania radcy prawnego

cytat radca prawny jastrzębie-zdrój
Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczynia się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełnia sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachowa tajemnicę zawodową, postępowa godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości.
Podpis radca prawny jastrzębie-zdrój
radca prawny rybnik dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje oraz inne organizacje społeczne

Czytaj Więcej

Zakres
usług

radca prawny jastrzębie-zdrój dla osób prywatnych

Osoby prywatne

Czytaj Więcej
Kancelaria prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim, co zapewnia posiadany przez Radcę Prawnego Kamila Hałysa certyfikat
TOLES ADVANCED.

O kancelarii

Założyciel Kancelarii – Radca Prawny Kamil Hałys -  uczestniczy w świadczeniu pomocy prawnej nieprzerwanie od 2009 roku. W latach 2009 – 2013 doświadczenie zdobywał (jako praktykant, a później jako aplikant) w kancelariach radcowskich w Krakowie, natomiast od sierpnia 2013 roku, jako aplikant współpracował stale z kancelariami prawnymi z Górnego Śląska. Od lipca 2015 roku prowadzi własną praktykę radcy prawnego.

W swojej dotychczasowej działalności, Radca Prawny Kamil Hałys uczestniczył w świadczeniu usług prawnych na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych – liczących się na rynku nieruchomości deweloperów, międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych, podmiotów z branży budowlanej (inwestorów, jak i wykonawców), odpadowej, transportowej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czy też jednej z największych w Małopolsce szkół wyższych
  • organów administracji publicznej – w tym dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (np. straż gminna, szkoły publiczne).

W ramach wykonywanych usług prawnych Radca Prawny Kamil Hałys reprezentował klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej (w tym przed: KIO, SKO).

Radca Prawny Kamil Hałys posiada również należyte przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu. W 2011 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów Mecenas Kamil Hałys skupiał się na zapoznaniu się z zawodem radcy prawnego od strony praktycznej (od trzeciego roku studiów, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, uczestniczy w świadczeniu pomocy prawnej – początkowo jako praktykant, później jako aplikant, a obecnie – jako radca prawny), wiedząc, że jak najszybsze wdrożenie w życie poznanej wiedzy będzie niemożliwe bez poznania kulisów tego zawodu.

Radca Prawny Kamil Hałys świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, osób indywidualnych oraz innych podmiotów prawnych (w tym organizacji non-profit). Dzięki indywidualnemu podejściu do problemów prawnych każdego konkretnego Klienta, zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu, świadczona przez Kancelarię pomoc prawna stwarza Klientom komfort profesjonalnego, rzetelnego i sprawnego zabezpieczania ich potrzeb i interesów od strony prawnej.

Nadrzędnym celem, do którego staramy się dążyć, jest równolegle:

Cel wykluczenie

Pomoc

w zapewnieniu ochrony przed
problemami prawnymi

naszych Klientów, jakie wiążą się z prowadzeniem biznesu, czy też z funkcjonowaniem w życiu codziennym - w ramach szeroko pojętych stosunków społeczno - gospodarczych, a także rodzinnych.
Cel Optymalizacja

Optymalizacja

działalności naszych Klientów, poprzez poszukiwanie najkorzystniejszych dla nich rozwiązań, usprawniających - w granicach dozwolonych prawem, ich funkcjonowanie na rynku i w życiu codziennym.
Cel Ochrona praw

Ochrona naruszonych lub zagrożonych praw, wolnosci i interesów naszych Klientów.

 

1. DBAJ O CZAS KLIENTA

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdego Klienta jedną z największych wartości jest czas, dlatego oszczędzamy czas Klienta: odciążając Go z szeregu uciążliwych dla Niego i czasochłonnych obowiązków – zwłaszcza względem urzędów i organów administracji publicznej.Wykonując wszystkie powierzone nam przez Klientów zadania bez zbędnej zwłoki. Dostosowując – w miarę możliwości – godziny świadczonych przez Kancelarię usług do potrzeb Klienta.

2. WDAWAJ SIĘ W SPÓR PRAWNY TYLKO W OSTATECZNOŚCI.

radca prawny racibórz

Naszych Klientów traktujemy jak „organizmy” funkcjonujące w środowisku biznesu, przepisów prawa, stosunków społeczno-gospodarczych, rodzinnych a nierzadko również i w sferze polityki. Dzięki takiemu podejściu, przenosimy na sferę życia i działalności naszych Klientów maksymę istotną dla każdego organizmu, tj.: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. W związku z tym przed podjęciem kroków na drodze prawnej wskazujemy Klientowi ich konsekwencje – w tym również w perspektywie długofalowej.

3. BĄDŹ DOCIEKLIWY I DOKŁADNY.

Kancelaria dąży do gruntownego zbadania każdej sprawy od jej podstaw, często wnikając w kwestie pozornie z nią niezwiązane. Klient powinien bowiem zawsze wiedzieć o przyczynach takiego, a nie innego rozstrzygnięcia zapadłego w jego sprawie. Dlatego też weryfikujemy zasadność rozumowania organów, stawiamy im pytania, analizujemy ich poczynania i – w uzasadnionych wypadkach - nie wzbraniamy się od wszczynania procedur kontrolno-nadzorczych.   

4. STARAJ SIĘ EDUKOWAĆ KLIENTA POD WZGLĘDEM PRAWNYM.

Dla naszych Klientów Kancelaria oferuje szkolenia obejmujące swoją tematyką różne zagadnienia, związane niemal z każdą gałęzią prawa. Poza tym, naszym stałym Klientom oferujemy również dodatkową usługę w postaci „prawniczego alertu”, polegającą na informowaniu o zbliżających się zmianach przepisów ważnych pod względem profilu prowadzonej przez Klienta działalności, czy też o kluczowych orzeczeniach najwyższych organów władzy sądowniczej, bądź innych organów (np. naczelników izb skarbowych, KIO) zapadających w sprawach o charakterze precedensowym, mających istotny wpływ na prowadzoną przez Klienta działalność.

Pozycjonowanie
pozycjonowanie stron (L)